Tại sao phụ nữ vướng vào bẫy ngoại tình ngày càng nhiều?

Tại sao phụ nữ vướng vào bẫy ngoại tình ngày càng nhiều?