Nhật Bản: Nạn nhân bị cắt mất “của quý” xin lỗi thủ phạm

Nhật Bản: Nạn nhân bị cắt mất “của quý” xin lỗi thủ phạm