Cụ bà người Việt Nam cao tuổi nhất thế giới đã qua đời

Cụ bà người Việt Nam cao tuổi nhất thế giới đã qua đời