Con trai đâm chết người, bố đẻ nhận tội thay con nhưng bất thành

Con trai đâm chết người, bố đẻ nhận tội thay con nhưng bất thành