Bí ẩn hội chứng hơn nửa triệu người Nhật không chịu ra khỏi nhà

Bí ẩn hội chứng hơn nửa triệu người Nhật không chịu ra khỏi nhà